Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma NovHurt Anna Nowak .

Adres sklepu:

NOVHURT Anna Nowak
Jordanów 9 
 09-530 Gąbin

NIP PL 7742276474
REGON 610388839

Tel: 784 314 859

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, realizowaną przez serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. 

8. Informacje na temat kosztów i sposobu wysyłki dostępne są w zakładkach: płatności i dostawa.

§1

Zamówienia

1. Dokonanie zakupu na naszym sklepie możliwe jest poprzez:

• Wypełnienie formularza dostępnego na stronie (po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  wskazująca sposób potwierdzenia)

• Złożenia zamówienia na maila

• Złożenia zamówienia telefonicznie i potwierdzenie go mailowo

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.

§2

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawa.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§4

Reklamacje

1. Konsument ma prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zalecamy sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę do późniejszej

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione przez klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

6.Uwaga! Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§5

Opis procedury reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje poprzez formularz w zakładce Kontakt z nami, mailowo lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer paragonu lub faktury VAT),

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -

promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich

publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się

wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.